Privacy Policy

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ปรับปรุงล่าสุดวันที่ 7 มิถุนายน 2565

บริษัท แฮปปี้ แฮนด์ โกลฟ จำกัด มองเห็นถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อรับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เราขอขอบคุณที่ท่านให้ความไว้วางใจ และเราจะดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยความระมัดระวัง 

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ครอบคลุมถึงลูกค้าจากการขายส่ง (Wholesales) เว็บไซต์ (Website) ช่องทางการสื่อสารทางออนไลน์ (Online Channels) ตลอดจนสถานที่อื่นๆ ที่ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ขอความกรุณาท่านโปรดตรวจสอบว่านโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้รับการแก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อใดเป็นประจำ การเปลี่ยนแปลงใดๆ จะมีผลทันทีเมื่อได้เผยแพร่นโยบายความเป็นส่วนตัวลงในเว็บไซต์

1. ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทใดบ้างที่เราเก็บรวบรวม

เราอาจมีการเก็บรวบรวมหรือรับข้อมูลประเภทดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจรวมไปถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยตรงหรือโดยอ้อมจากท่านหรือแหล่งข้อมูลอื่นๆ หรือเครื่องมือการเก็บข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต โดยลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมนั้นจะขึ้นอยู่กับบริบทของการติดต่อสื่อสารและช่องทางสื่อสาร

ข้อมูลส่วนตัว 

เช่น ชื่อ-นามสกุล เพศ อายุ สัญชาติ ประเทศที่พำนัก วันเกิด ข้อมูลบนบัตรที่ออกโดยราชการ เช่น เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน เลขประกันสังคม เลขหนังสือเดินทาง เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ข้อมูลใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ และข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ ที่ท่านได้มอบให้แก่เรา เป็นต้น

ข้อมูลเพื่อการติดต่อ 

เช่น ชื่อบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ เช่น ไลน์ไอดี (LINE ID) บัญชีผู้ใช้ Facebook ไอดี Facebook (Facebook ID) ไอดี Google (Google ID)

ข้อมูลทางการเงิน 

เช่น ข้อมูลการทำธุรกรรมและข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่ท่านซื้อขาย รายละเอียดบัญชีธนาคาร ข้อมูลบัตรเครดิต/เดบิตหรือข้อมูลทางธนาคาร หมายเลขบัตรเครดิต/เดบิต ประเภทของบัตรเครดิต วันที่ออกบัตร/วันหมดอายุ รอบบิล และข้อมูลทางการเงินอื่นๆ

ข้อมูลทางเทคนิค 

เช่น บันทึกข้อมูลการเข้าใช้งานหรือการติดตามพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ผลิตภัณฑ์หรือและ/หรือบริการของท่าน จากการใช้คุกกี้ (Cookies) หรือเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายกัน เลขที่อยู่ไอพี (IP address) ล็อก (Log) รหัสอุปกรณ์ (Device ID) รุ่นอุปกรณ์และประเภทของอุปกรณ์ เครือข่าย ข้อมูลการเชื่อมต่อ ข้อมูลการเข้าถึง ข้อมูลการเข้าใช้งานแบบ single sign-on (SSO) การเข้าสู่ระบบ (Login log) ระยะเวลาและสถานที่ที่เข้าถึง ระยะเวลาที่ใช้บนหน้าเพจ ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ ประวัติการค้นหา ข้อมูลการเรียกดู ประเภทและเวอร์ชั่นของเบราว์เซอร์ การตั้งค่าเขตเวลา (Time zone setting) และสถานที่ตั้ง ประเภทและเวอร์ชั่นของปลั๊กอินเบราว์เซอร์ ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์ม และเทคโนโลยีอื่นๆ บนอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าถึงแพลตฟอร์ม และข้อมูลทางเทคนิคอื่นๆ จากการใช้บนแพลตฟอร์มและระบบปฏิบัติการ

ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม 

เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อของท่าน และข้อมูลที่ได้รับจากการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

ข้อมูลทางการตลาดและการติดต่อสื่อสาร 

เช่น รูปแบบการติดต่อสื่อสารที่ต้องการ และข้อมูลทางการตลาดและการติดต่อสื่อสารอื่นๆ

2. วัตถุประสงค์ที่ต้องได้รับความยินยอมจากท่าน

การตลาดและการติดต่อสื่อสาร 

เพื่อมอบสิทธิพิเศษและโปรโมชั่น ข่าวสาร การลดราคา ข้อเสนอพิเศษ การโฆษณา การแจ้งเตือน ข่าวสาร ข้อมูล การตลาดและการติดต่อสื่อสารต่างๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการจากเรา

การมอบประสบการณ์เฉพาะบุคคล (Personalization) การวิเคราะห์ข้อมูลตามความสนใจหรือพฤติกรรมของลูกค้า (Profiling) และการวิเคราะข้อมูล (Data Analytics) 

เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์และบริการที่ท่านอาจสนใจ ระบุความชอบของท่าน และมอบประสบการณ์ที่เหมาะสมกับท่าน เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับท่าน ผลิตภัณฑ์และบริการที่ท่านได้รับ และผลิตภัณฑ์และการบริการอื่นๆ ที่ท่านอาจสนใจ เพื่อประเมินความความสนใจหรือพฤติกรรมของท่านที่มีต่อผลิตภัณฑ์และการบริการ เพื่อดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล (Data analytics) และการวิเคราะห์ข้อมูลตามความสนใจหรือพฤติกรรมของลูกค้า (Data profiling) เพื่อทำการค้นคว้าวิจัยทางการตลาด ทำแบบสำรวจ ประเมินผล พฤติกรรม สถิติและการแบ่งประเภท รูปแบบและกระแสความนิยมด้านการบริโภค ทั้งนี้ เราต้องได้รับความยินยอมจากท่าน

3. รายละเอียดการติดต่อเรา

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ โปรดติดต่อเรา

ชื่อบริษัท บริษัท แฮปปี้ แฮนด์ โกลฟ จำกัด

ที่อยู่ 43/2 หมู่ 1 ตำบลบางเตือน, พุนพิน, สุราษฎร์ธานี, 84130

โทรศัพท์ +66 970 323 652

อีเมล mktg@happyhandsgloves.com


Privacy Policy for Happy Hands Gloves., Ltd.

At Happy Hands Gloves, accessible from https://happyhandsgloves.com/, one of our main priorities is the privacy of our visitors. This Privacy Policy document contains types of information that is collected and recorded by Happy Hands Gloves and how we use it.

If you have additional questions or require more information about our Privacy Policy, do not hesitate to contact us.

This Privacy Policy applies only to our online activities and is valid for visitors to our website with regards to the information that they shared and/or collect in Happy Hands Gloves. This policy is not applicable to any information collected offline.

Consent

By using our website, you hereby consent to our Privacy Policy and agree to its terms.

Information we collect

The personal information that you are asked to provide, and the reasons why you are asked to provide it, will be made clear to you at the point we ask you to provide your personal information.

If you contact us directly, we may receive additional information about you such as your name, email address, phone number, the contents of the message and/or attachments you may send us, and any other information you may choose to provide.

When you register for an Account, we may ask for your contact information, including items such as name, company name, address, email address, and telephone number.

How we use your information

We use the information we collect in various ways, including to:

  • Provide, operate, and maintain our website
  • Improve, personalize, and expand our website
  • Understand and analyze how you use our website
  • Develop new products, services, features, and functionality
  • Communicate with you, either directly or through one of our partners, including for customer service, to provide you with updates and other information relating to the website, and for marketing and promotional purposes
  • Send you emails
  • Find and prevent fraud

Log Files

Happy Hands Gloves follows a standard procedure of using log files. These files log visitors when they visit websites. All hosting companies do this and a part of hosting services’ analytics. The information collected by log files include internet protocol (IP) addresses, browser type, Internet Service Provider (ISP), date and time stamp, referring/exit pages, and possibly the number of clicks. These are not linked to any information that is personally identifiable. The purpose of the information is for analyzing trends, administering the site, tracking users’ movement on the website, and gathering demographic information.

Cookies and Web Beacons

Like any other website, Happy Hands Gloves uses ‘cookies’. These cookies are used to store information including visitors’ preferences, and the pages on the website that the visitor accessed or visited. The information is used to optimize the users’ experience by customizing our web page content based on visitors’ browser type and/or other information.

For more general information on cookies, please read the Cookies article on TermsFeed website.

Advertising Partners Privacy Policies

You may consult this list to find the Privacy Policy for each of the advertising partners of Happy Hands Gloves.

Third-party ad servers or ad networks uses technologies like cookies, JavaScript, or Web Beacons that are used in their respective advertisements and links that appear on Happy Hands Gloves, which are sent directly to users’ browser. They automatically receive your IP address when this occurs. These technologies are used to measure the effectiveness of their advertising campaigns and/or to personalize the advertising content that you see on websites that you visit.

Note that Happy Hands Gloves has no access to or control over these cookies that are used by third-party advertisers.

Third Party Privacy Policies

Happy Hands Gloves’s Privacy Policy does not apply to other advertisers or websites. Thus, we are advising you to consult the respective Privacy Policies of these third-party ad servers for more detailed information. It may include their practices and instructions about how to opt-out of certain options.

You can choose to disable cookies through your individual browser options. To know more detailed information about cookie management with specific web browsers, it can be found at the browsers’ respective websites.

GDPR Data Protection Rights

We would like to make sure you are fully aware of all of your data protection rights. Every user is entitled to the following:

The right to access – You have the right to request copies of your personal data. We may charge you a small fee for this service.

The right to rectification – You have the right to request that we correct any information you believe is inaccurate. You also have the right to request that we complete the information you believe is incomplete.

The right to erasure – You have the right to request that we erase your personal data, under certain conditions.

The right to restrict processing – You have the right to request that we restrict the processing of your personal data, under certain conditions.

The right to object to processing – You have the right to object to our processing of your personal data, under certain conditions.

The right to data portability – You have the right to request that we transfer the data that we have collected to another organization, or directly to you, under certain conditions.

If you make a request, we have one month to respond to you. If you would like to exercise any of these rights, please contact us.

Contact Us Get Quote